Cần mua khướu bạc má mái đã thuần, chim đẹp, k tật lỗi. Vui lòng liên hệ Nguyên 0907 136163 Bình Minh - Vĩnh Long, gần cầu Cần Thơ.