hôm nay e thấy hồ dơ quá nên thay nước thường thì e chỉ thay 50% nước hồ thôi , nay thấy hô dơ quá nên thay hết nước , nên em lay 1 cái sô đổ nước giếng vào cho sủi vao khoảng 2 phút em vốt kim long 12 cm bỏ vào thấy cá bình thường nên em lấy tây vớt lên vớt xuống thì cá có vẽ lã như chết cạn e hoảng quá vốt cá ra bỏ lại hồ cũ con khoãn 30% nước cũ thì cá dần dần khỏe và h em không cho nước vào thêm ae cho e ý kiến với a giò em rôillamm811 roi