Ae cho mình hỏi với.gà đòn vảy nhân tự đầu hổ và vảy văn võ song toàn( tức 1 chân vảy 2 hàng trơn chân kia vảy 3 hàng lở) vảy nào ghê hơn.em mới chơi nên ko có kinh nghiệm mong ae chỉ giáo