có bầy gà mới nở khoảng 10 ngày (3-4 con lai,còn lại là rặc do để trứng chung 1 ổ nhà gà lai ấp hộ ),mời ae xem

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/TkAf7XzxyVE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

---------- Bài viết thêm vào lúc 09:41 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:39 PM ----------


gửi lộn chỗ xin lỗi mod .

---------- Bài viết thêm vào lúc 09:42 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:41 PM ----------


gửi lộn chỗ xin lỗi mod .