Chào các bác! Cho e hỏi là sáng nay ra lựa chim bổi! E thấy một chú mỏ mỏng, mui thong, chân xám! Tuong to con lắm! E đến gần dòm vào tháy nó nhẩy về phí mình chup lên thành lồng! Nhũng con khác thì nguoc lai! Thấy nó lỳ e bắt luon! Con này võ hay văn vậy? E chua biet tải hình, nhờ chỉ giáo tải luon