Gà nhà mình tự nhiên gầy đi 1 cách nhanh chóng.. Vẫn chịu ăn nhưng cứ gầy dần rồi chết.
Mình đã tẩy giun sán nhưng không có hiệu quả..
Mong các bạn giúp đỡ là nên cho uống thuốc gì