Tình hình là có vài em gà cần bán

1. khét vàng trích râu tơ tật mỏ it có hình lông gà con

https://www.youtube.com/watch?v=5MQiCskJ2Mc
GIÁ 300K

2. khét trích tơ lông gà con

https://www.youtube.com/watch?v=w7tfSIxw4WY
GIÁ 300K

Ngoai ra minh con 2 trong nua AE nao thich minh chia lai luon

3. nhạn trích tơ lông gà con
https://www.youtube.com/watch?v=nvHwQAOA8-E


4. khét cha của em gà tơ trên mồng dâu ngả 1 mùa chưa xong lông đuôi
https://www.youtube.com/watch?v=-p-BRJ20sbs
Nhà vẫn còn gà mẹ và mái nhánh nhé AE nào cần OK mình chia lại hêt

Liên hê 0915 53 63 64 Thoại

Biên Hòa - Đồng nai
Gần ga hố nai 2