Do thay đổi lên cấu hình khác, nên cần bán 1 chân gỗ chò, kích thước như sau :
Dài 153 x sâu 65 ( lọt bể vào trong tủ),
Gỗ chò : 4 cánh phía trước - 2 cánh đầu hồi ( rất tiện cho việc vệ sinh hoặc lắp đặt thiết bị)
tình trạng : còn rất đẹp, ngon lành.
Giá ra đi : 4t2
Liên hệ 097810101 chín
[IMG][/IMG]