Mọi người ai biết dùng phần mềm này xin hướng dẫn dùm với, cách định dạng một đoạn video để tải lên nhanh hơn như thế nào? mình mò hoài mà hổng được

Phiên bản 3.1.1