Tình hình là e mới phá bể cũ để nửa năm ko chăm .

Nay mới kiếm dc em bonsai khá ưng mắt nưng lại thiếu rêu buộc ,
Bác nào hảo tâm cho em xin ít rêu buộc chơi

Cám ơn các bác nhiều

Sdt em 01687 3210 27