nhà em có em mi tương đối thuần mới về , hôm đầu em nó nhẩy một chút là há mỏ rồi , em nghĩ là do em nó hoảng loạn nên để tĩnh 2 hôm nuôi tĩnh ốp mái . Chim thì vẫn hót bình thường giọng nghe đanh tiếng lắm , 2 cánh xếp với nhau ko xệ , lông gọn ( em nghĩ thể trạng tốt ) . Đến nay được tháng rưỡi rồi mà em nó vẫn vậy nhẩy một chút là há mỏ , kè đấu hay kè hót với con khác cũng chỉ được một chút cũng lại há mỏ nhẩy lồng . Người thì bảo em nó bị phổi , người bảo hen . Em thì nghĩ chưa đúng nếu nó bị bệnh thì sao có thể hót đanh giọng được , xục lồng đòi đánh nữa . Xin các cao nhân cho ý kiến và giúp em .Xin cám ơn mọi người đã đọc bài này của em