mình mới nui nhưng cũng khá thành công!Bác nào nuôi lâu năm thì xin chỉ giáo
Tui khoái nhất là dòng halfmoon! ai bít chỗ nào bán chỉ tui hen!