Các bác xem con này có nên nuôi không, giọng điệu thế nào...Cảm ơn các bác nhiều!!!!!!
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=0
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=1
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=2
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=3
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=4
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=5
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=6
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=7
Đây là phao câu em nó
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=8
Đây là chân em nó:
http://s327.photobucket.com/user/dau...tml?sort=3&o=9