Tấm lọc trên cùng của em nó bị mủn rồi, mua loại bông lọc nào thay thế, ở đâu các bác.

Tks các bác