Em có 1 cái bê cả nhỏ 30x40x50. Bình thường em nuối mún, xê can, mai quế, với 4 con cá dẹt dẹt (màuhồng) (loại nhỏ) chung nhau, chúng sống lâu, nhưng đợt mùa đông lạnh quá nên chết chỉ còn mún với xêcan. Lâu lâu rồi hôm trước em đi mua tiếp mặt trăng, hắc, mai quế (toàn loại to gấp đôi bọn kia). Nhưng về 4 hôm thì chết hết mún, 1 mặt trăng và 1 mai quế (đặc biệt con mặt trăng to nhất bể bị rỉa vây chảy máu chết)
Em khong biết con mai quế hay xê can nó rỉa, nên các anh tư vấn em nên nuôi những loại cá nào chung bể để nó đỡ rỉa nhau ( em đã thử cho kiếm, bảy màu, én hoàng kim nhưng bọn này chỉ sống qua được 2 đêm là căng, đặc biệt thả đàn neon bé vào thì hôm sau ko thấy xác, hoặc chỉ thấy bộ xương và cái đầu)