Ae nào còn lũa cholla wood thì ib or nt vô sdt:0982871916 cho e với ạ.Lúc cần thì hẻm thấy đâu lúc ko cần thì thấy đâu ạ >"<!