Cho mình xin số điện thoại của quán bán hạt bên Phạm Văn Hai Q . Tân Bình, hnay mình muốn gọi hỏi xem có bán ko mình qua vì nhà xa
Cảm ơm mn