Em cần thanh lý đàn fox hươu 1 đực, 2 cái. 5 tháng tuổi, đã tiêm 2 mũi phòng 7 bệnh, tẩy giun đầy đủ
Đây là con bố

image posting
Đây là con con

post img
Số ĐT: 0123.655.8668