Tình hình e cần mua tầm 20-30 đôi 7 màu rừng, loại nào cũng được ạ
Ở nhà e nhiều cá đực lắm rồi, nên bác nào bán thì số lượng cá cái vs cá đực chênh lệch k quá lớn ( hoặc là 70% cái & 30% đực )
Ai có thì liên hệ e : 01282.149.742