Chow chow đực màu đen tầm gần 20kg. Dữ với chó và rất thân thiện với người. Giá em nó ra đi 5tr liên hệ Chien:0983621280 đc 17 quốc tử giám.