tình em là em đã set bể 60 35 40 nền mk2 . em set và thả 6 em tép vào và sl đã lên trên 40 em mà nước cứ đục như sữa. kb có phải do vi sinh chưa ổn định mà số lượng tép quá nhiều ai gặp rồi chỉ dùm em với