Có lần đi chơi mình thấy loại rêu này không biết có thể sống trong bể thủy sinh được không?
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=108&ndsp=16