Không chơi gà nòi nên bán con gà mái nòi đẹt đã đẻ lượt trứng thứ 3. Gà nặng 1.4kg, giá 400k
Hình em nó

Mặt em nó

Chân em nó.

Ai có nhu cầu gọi số 0968 659 063. Nhà gần Suối Tiên, Q9