http://www.google.com.vn/imgres?imgu...tart=0&ndsp=13
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...tart=0&ndsp=13
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...art=13&ndsp=17
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=185&ndsp=17
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=252&ndsp=17
Đó là hình sưu tầm trên mạng nếu có gì sơ xuất sinh mọi người đừng chê cười

---------- Bài viết thêm vào lúc 08:52 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 08:39 PM ----------


Còn nữa nè:
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=658&ndsp=17
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...art=30&ndsp=18
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...art=30&ndsp=18
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...art=48&ndsp=17
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...art=48&ndsp=17
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...art=65&ndsp=18
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=150&ndsp=16
Kết thúc là 3 em Crowntail HM:
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=134&ndsp=16
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=150&ndsp=16
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...art=48&ndsp=17