Mình có 2 cặp manh bố mẹ nuôi đẻ cũng được vài lứa rồi, nhưng bị cái là lần nào đẻ cũng 4-5 trứng, ấp ra đầy đủ nhưng chim con chết dần đến cuối cùng còn 1-2 con là hay lắm. Có ngày mình về nhà chết mất cả 2-3 con chim non mới khoảng 10 ngày tuổi. Thức ăn mình cho ăn hỗn hợp kê và ít mè, rau xanh tuần 2-3 lần, kê ruột trộn trứng lúc nào cũng có và nang mực. Chim không thiếu nước. Tổ chim làm bằng gáo dừa. Mình không biết vì sao lại như vậy, mong được chỉ giáo.