Như trên.các ae có biết có ae hay nghệ nhân nào chơi cu hay làm lồng ở Thanh hóa không?....