http://i292.photobucket.com/albums/m...a/DSC00460.jpg
Đây là con trống

http://i292.photobucket.com/albums/m...a/DSC00507.jpg
Đây là em mái
Tất cả 2 con đều là rồng copper
Còn đây là cặp 2 là rồng trắng
Con trống
http://i292.photobucket.com/albums/m...a/DSC00412.jpg
Con mái
http://i292.photobucket.com/albums/m...a/DSC00513.jpg
Khi nào ép xong có bạn nào gần mình cho cá con miễn phí nhằm tăng niềm đam mê của anh em