Rồng trắng:

Rồng đỏ:

Rồng vàng:

Rồng cam:

Rồng xanhcon này còn nhỏ)

Nữa mình sẽ úp nhiều hình rồng khác lên