e đang nuôi mấy chú CM h chúng đang thay lông.Nên qua đây hỏi các cao thủ xem chế độ dinh dưỡng cho chúng Tn là đủ.Và phân chia T/G ra sao?
Mong các Bác Chỉ Giáo!!
Thân Ái !!!