giáp bát
bán 2 đôi bồ câu pháp non biết ăn cứng 160k/đôi
1 trắng,1ghi xám

liên hệ hùng 01668177571 nhà ở Giáp Bát(làng Tám)-hn1