Hi các ae,
Mình mới tậu 2 con la hán mà xem mãi chẳng thể kết luận giới tính cho nó.
Nay đưa lên đây nhờ các ae rành cá phân biệt giúp.
Thank mọi người!
Con thứ 1:
Con thứ 2: