Mình thấy cái hình này trên mạng:

Chú cá vàng sáng lấp lánh


Toàn thân nó ánh lên một màu vàng rực


Đây là chân dung toàn diện của chú cá "vàng"