Red face tép thái với về đây các bác mua 10 tăng 1 km lớn đây
đã có tép fire red và rili đỏ mới về nha các bác
fr : 13k/con mua 10 tăng 1


rili đỏ : 15k/con mua 10 tăng 1
mọi chi tiết liên hệ :0945340259
nhận ship toàn quốc.