Mình mới về một số loại bác nào có nhu cầu liên hệ nhé
_ Echinodorus parviflorus 'Tropica' - 170k / cây
_ Echinodorus marble queen - 200k / cây
_Cryptocoryne wilisii: 50k/ chậu (4 cây)
_Cryptocoryne lutea : 100k/ chậu
_Cryptocoryne sivadasaniii: 200k/ cây
_Cryptocoryne wendtii "mioya" - 120k / chậu
_ Cryptocoryne wendtii greengecko : 120k/ chậu
_ Cryptocoryne wendtii green : 120k/ chậu
_ Cryptocoryne wendtii hidrip : 120k/ chậu
_ Cryptocoryne vertergii : 200k/ cây
_ Cryptocoryne pontederiifolia - 160k / cây
_ Cryptocoryne Albida - 150k / chậu(1 cây)
_ Cryptocoryne wakery : 120k/ chậu (2 cây)
_ Cryptocoryne Undulata red : 120k/ chậu
Bác nào lấy từ 3 chậu trở lên sẽ free ship toàn quốc còn dưới thì mọi người chịu khó thanh toán tiền ship nhé
Bác nào ở xa có thể ck theo số tk của VCB :0011004050370
Bác nào ở gần có thể liên lạc theo số : 0975761636 liên lạc trước khi qua các bác nhé
Thanks mọi người quan tâm