Mình là học sinh nên mới tập nuôi cá trong bể thủy tinh để bàn. Trong bể có 1 con mặt trời 1 con bình tích 1 con betta, 1 chú chép koi bé bằng hạt đậu.
Bể mình bé lượg cá thế hơi nhiều nhưg cứ qua 1đêm ság hôm sau nc lại đục mà mẹ mình bảo ngày nào cũg thay cá nó chết đấy. Vậy có cách nào hạn chế ko?