tình hình là như vậy,con gà mái của em 1 bên bị xẹ cách không biết có phải bị gãy cách không??Vì đạp chung với con gà trống 1kg8,con gà mái hiện tại 800gr mập ú,ăn uống bình thường,em thấy nó tội nghiệp quá nên không cho đạp nữa,nuôi riêng,anh em nào có cách chỉ với,cứu em gà mái cái cách với,cảm ơn,