Cho em hỏi con cá đấy có thích hợp nuôi hồ thủy sinh ko ?
Loại hồ nào hợp với ẽm, có thể nuôi chung với cá khác được ko, là loại cá nào ?
Cá chuột và bút chì có gây nguy hiểm cho em ấy ko