- 4 thần tiên 2chú - 3vạch & 2chú - đen xì to vây dài : 100k
- 8 Cầu vồng thạch mĩ nhân size to màu tôt : 400k
- 2 Conggo cũng to vây thướt tha : 100k
Mời ae alo trực tiếp 0912019153(no sms nhé)