Khướu bị gẫy móng do rơi lồng có mọc lại móng không các bác?