Cần mua một vài con vẹt lùn việt nam (không phải vẹt lùn nhật bản - love bird nhé). SDT o912962663. Hà Nội