Thông số : bể 90*45*45
Đèn : 2 máng ODYSSEA 90 *4 bóng
Lọc : ATMAN DF 1300
CO2 : bình 3kg 2 giọt/s
Đá : đá xanh hòa bình
Nền : Nham thạch + Full ADA
Cây : vẩy ốc xanh,vẩy ốc đỏ,liễu đỏ răng cưa ,trân châu cuba
Chinder : National 9000 ngày bật 18/24h