e đang cần mua lọc ngoài , out side filter ... hỏng cũng đc miễn k rò rỉ nước . Bác nào k dùng nữa nhượng lại cho e ... 0962943210