Cá nhà Bluediamond nuôi hiện tại một ngày cho ăn một lần vào buổi chiều!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG][/IMG]
[IMG][/IMG][/IMG]
[IMG][/IMG][/IMG]