Hôm qua em mua một cặp cá gấu trúc nhưng con trống nó cứ cắn con mái hoài và vài ngày sau chết không biết vì sao nữa xin ae chỉ cho???????????