Các bác nào chơi sơn ca thâm liên cho em hỏi làm sao để phân biệt trống mái sơn ca vẫn phải đút mồi