Nhà mình mua 1 căp khướu non trên HHT về. Lúc mới mua thì chim khỏe mạnh, h thì cả 2 con đều bị liệt chân, chưa biết chữa cách nào, nhìn 2 em nó nằm liệt 1 chỗ chả nhảy nhót mà buồn quá. Mong anh em có kinh nghiệm vào giúp đỡ mình với!