Cá của mình mấy hôm nay lờ đờ,thỉnh thoảng lắc mình,cọ vào đáy hồ,có ăn nhưng rất ít,các vây đuôi,kỳ xếp lại nhưng ko thấy biểu hiện bệnh ngoài da.Nhiệt độ nước là 28 C,đã cho vào Metronidazol,Muối,thuốc xanh mà ko khỏi.Xin các bác chẩn bệnh dùm.Đa tạ