Em tham gia diễn đàn cũng đã lâu nhưng chủ yếu là đọc và học hỏi chứ chưa viết bài lần nào. Có mấy em gà đổ tại vườn nhà mong mọi ng đánh giá giúp em. Em đi học xa nhà quá người nhà chụp hình giúp nên ko có pick chân cẳng mong mọi người thông cảm