Mình sưu tầm được vài em neon mọi người ngắm nhé!
Neon xanh:

Neon đỏ:

Neon đen: