mình đi ra ruộng lấy rong ve thả liệu có dc ko nhỉ cac mẹ?